Sexuellt våld är en killfråga

Just nu pågår den nationella kampanjen En vecka fri från våld. Jag var inbjuden till Borås av Kvinnojouren Borås. Dagen började med en intervju i P4 Sjuhärad. Därefter höll jag en föreläsning i Norrbyhuset. Borås Tidning var där, så det kommer kanske en artikel om det. Traditionellt har sexuellt våld setts som en tjej- eller…