Föreläsningar

Nedan följer all information du behöver om föreläsningar, villkor och arvoden. När du har läst informationen kan du genomföra din bokning genom att mejla info@intichavezperez.se.

Sedan 2004 har Inti Chavez Perez varit en uppskattad föreläsare. Han tar sig an ämnena sex- och samlevnad, jämställdhet och normkritik med värme och hög igenkänningsfaktor.

Förutom att prata med elever utbildar han lärare, barnmorskor, tjänstemän och andra yrkesgrupper med intresse för sexualitets- och jämställdhetsfrågor. Han har föreläst i vitt skilda miljöer runtom i Sverige: fritidsgårdar, sjukhus, universitet och Regeringskansliet.

Tillgänglighet
2019 är ett fartfyllt år eftersom boken Respekt ska lanseras i många länder, bland andra USA. Därför kommer endast de nedan nämnda föreläsningarna att erbjudas.

Föreläsningar

Normkritik (ges höstterminen 2019)
En interaktiv föreläsning med många övningar som lär ut vad normkritik innebär i praktiken. Föreläsningen passar för lärare, personal på elevhälsa, ungdomsmottagning och liknande. Inti Chavez Perez har tidigare gett föreläsningen i Skolverkets regi.
60 minuter.

Sex- och samlevnad (ges hela 2019)
En föreläsning om sex och samlevnad som vänder upp och ner på invanda föreställningar. Föreläsningen tar avstamp i naturvetenskapen, men snabbt visar det sig att avlivade myter om kroppen får konsekvenser för hur vi ser på vårt samhälle. Här ryms ryktesspridning av tjejer, hedersförtyck, hbtq-frågor, med mera.
45-60 minuter.

Hbtq-föreläsningen Pride! (ges hela 2019)
En medryckande föreläsning om hbtq-frågor och om hur människor stridit för sexuell frihet i århundraden. Kanske är människor inte så olika som många tror? Föreläsningen är skriven med unga personer i åtanke och har hållits på skolor, bibliotek och pridefestivaler.
45-60 minuter.

#metoo-föreläsning (ges hela 2019)
En interaktiv föreläsning som på ett enkelt och praktiskt sätt hjälper publiken att känna igen sexuellt våld, förstå hur det skapas och vad en person själv kan göra för att stoppa det. Föreläsningen ges både till elever och till vuxna.
60 minuter.

Villkor
Villkoren vid bokning kan du läsa här.

Pressbilder
Arrangören har rätt att använda pressbilder i sin marknadsföring av evenemanget.

Arvode
För att föreläsa en timme för vuxen personal är arvodet 20.000 kr exklusive moms.

Tre timmars föreläsning för vuxen personal kostar 30.000 kr exklusive moms.

Vid skolföreläsningar för elever är arvodet följande: 15.000 kr för att föreläsa en eller två gånger. 20.000 kr för att föreläsa tre gånger. Skolföreläsningar för elever är momsbefriade.

Kostnad för resa och logi tillkommer vid samtliga föreläsningar.

Tidigare kunder
Exempel på nöjda kunder är Skolverket, KulturrådetStadsledningskontoret i Stockholms Stad, Region Skåne, Västra Götalandsregionen, Göteborgs stadLänsstyrelsen i Örebro Län och Landstinget Sörmland.