Föreläsningar

Mejla info@intichavezperez.se för att komma i kontakt med Inti Chavez Perez och beskriva uppdraget. Nedan följer information om föreläsningar, villkor och arvoden.

Sedan 2004 har Inti Chavez Perez varit en uppskattad föreläsare. Han tar sig an ämnena sex- och samlevnad, jämställdhet och normkritik med värme och hög igenkänningsfaktor.

Förutom att prata med elever utbildar han lärare, barnmorskor, tjänstemän och andra yrkesgrupper med intresse för sexualitets- och jämställdhetsfrågor. Han har föreläst i vitt skilda miljöer runtom i Sverige: fritidsgårdar, sjukhus, universitet och Regeringskansliet.

Föreläsningar för vuxna

Normkritisk pedagogik i 3 enkla steg
En interaktiv föreläsning med många övningar om vad normkritik innebär i praktiken. En föreläsning som både leder till skratt och aha-upplevelser. Normkritik behöver inte vara krångligt. Föreläsningen anpassas för målgruppen, exempelvis lärare eller vårdpersonal.
45-60 minuter.

Att skriva normkritiskt
Hur kan en verksamhet skriva normkritiskt, och samtidigt behålla det enkla tilltalet? Antingen presenteras en överblick på 45-60 minuter i föreläsningsform, eller så hålls en workshop om 2-3 timmar.

Killar och män och deras sexualitet
En översikt om hur kill- och mansrollen påverkar den sexualitet som killar/män utövar och vad det får för konsekvenser för deras hälsa och för andra i deras omgivning.
45-60 minuter.

Föreläsningar för tonåringar

Myter om sex
En föreläsning om sex och samlevnad som vänder upp och ner på invanda föreställningar. Föreläsningen tar avstamp inom NO-ämnet men snabbt visar det sig att avlivade myter om kroppen får konsekvenser för hur vi ser på vårt samhälle. Här ryms ryktesspridning av tjejer, hedersförtyck, hbtq-frågor, tafsning med mera.
45-60 minuter.

Pride!
En medryckande föreläsning i hbtq-frågor och om hur människor stridit för sexuell frihet i århundraden. Många lärare har förvånats över hur engagerade deras elever blivit av en föreläsning som handlar om hbtq-personers rättigheter.
45 minuter.

#metoo-föreläsning
Med avstamp i #metoo-uppropen reder föreläsningen ut vad samtycke är och belyser det sexuella våld som ungdomar ofta möter i vardagen. Föreläsningen mynnar ut i en förståelse av killars sexuella våld, som till exempel tafsning, och vad killar själva kan göra för att stoppa det.
45 minuter-60 minuter.

Sex- och samlevnad för språkintroduktionsklasser
Den här klassrumsföreläsningen riktar sig till skolklasser som håller på att lära sig svenska. Inti berättar om arbetet med boken Jag och du där han intervjuade personer som kommit till Sverige om tonåringar om kärlek och sex. Han använder klassrummets tavla för att rita kroppsdelar och skriva ord och han uppmuntrar eleverna till att ställa många frågor.
60 minuter.

Föreläsningar för barn

Könsroller
En blandning av föreläsning och skrivlektion. Vi tittar på könsroller, bland annat i barnkulturen. Samtidigt utför vi roliga skrivövningar och barnen får läsa upp sina alster. Könsroller är uppdiktade, det betyder att det även går att skriva sig fri.
45-60 minuter.

Arvode
Arvodet avgörs av förberedelsernas omfattning. Kontakta Inti Chavez Perez för en offert. Alla yrkesverksamma författare i Sverige följer Författarförbundets rekommendationer för arvoden vid framträdanden.

Vid stora arrangemang, till exempel en konferens arrangerad av ett landsting är minimiarvodet 16400 kr.

Att förbereda en föreläsning som håller hög kvalitet tar tid. Därför undanbedes alla uppdrag med arvode under 10000 kr.

Villkor
Villkoren vid bokning kan du läsa här.

Tidigare kunder
Exempel på nöjda kunder är Skolverket, KulturrådetStadsledningskontoret i Stockholms Stad, Region Skåne, Västra Götalandsregionen, Göteborgs stadLänsstyrelsen i Örebro Län och Landstinget Sörmland.