Föreläsningar

Sedan 2004 har Inti Chavez Perez varit en uppskattad föreläsare. Han tar sig an ämnena sex- och samlevnad, jämställdhet och normkritik med värme och hög igenkänningsfaktor.

Förutom att prata med elever utbildar han lärare, barnmorskor, tjänstemän och andra yrkesgrupper med intresse för sexualitets- och jämställdhetsfrågor. Han har föreläst i vitt skilda miljöer runtom i Sverige: ungdomsgårdar, sjukhus, universitet och Regeringskansliet.

Mejla info@intichavezperez.se för att komma i kontakt med Inti Chavez Perez och beskriva uppdraget.

Föreläsningar för vuxna

Normkritisk pedagogik i 4 enkla steg
En interaktiv föreläsning med många övningar om vad normkritik innebär i praktiken när du planerar din undervisning. En föreläsning som både leder till skratt och aha-upplevelser. Normkritik behöver inte vara krångligt.
45-60 minuter.

Att skriva normkritiskt
Hur kan en verksamhet skriva normkritiskt, och samtidigt behålla det enkla tilltalet? Antingen presenteras en överblick på 45-60 minuter i föreläsningsform, eller så hålls en workshop om 3 timmar.

Killar och män och deras sexualitet
En översikt om hur kill- och mansrollen påverkar den sexualitet som killar/män utövar och vad det får för konsekvenser för deras hälsa och för andra i deras omgivning.
45-60 minuter.

Föreläsningar för tonåringar

Myter om sex
En föreläsning om sex och samlevnad som vänder upp och ner på invanda föreställningar. Föreläsningen tar avstamp inom NO-ämnet men snabbt visar det sig att avlivade myter om kroppen får konsekvenser för hur vi ser på vårt samhälle. Här ryms ryktesspridning av tjejer, hedersförtyck, hbtq-frågor, tafsning med mera.
45-60 minuter.

Pride
En medryckande föreläsning i hbtq-frågor och om hur människor stridit för sexuell frihet i århundraden. Många lärare har förvånats över hur engagerade deras elever blivit av en föreläsning som handlar om hbtq-personers rättigheter.
45 minuter.

Vad har killrollen att göra med sexuellt våld? – en #metoo-föreläsning
En djupdykning i killrollen där allting hänger samman: kroppsideal, förnekelse av känslor och hierarkisk ordning i killgäng. Föreläsningen mynnar ut i en förståelse av killars sexuella våld, som till exempel tafsning, och vad killar själva kan göra för att stoppa det.
45 minuter.

Föreläsningar för barn

Könsroller
En blandning av föreläsning och skrivlektion. Vi tittar på könsroller, bland annat i barnkulturen. Samtidigt utför vi roliga skrivövningar och barnen får läsa upp sina alster. Könsroller är uppdiktade, det betyder att det även går att skriva sig fri.
45-60 minuter.

Arvode
Arvodet avgörs av förberedelsernas omfattning. Kontakta Inti Chavez Perez för en offert. Alla yrkesverksamma författare i Sverige följer Författarförbundets rekommendationer för arvoden vid framträdanden.

Vid stora arrangemang, till exempel en konferens arrangerad av ett landsting är minimiarvodet 16400 kr.

Att förbereda en föreläsning som håller hög kvalitet tar tid. Därför undanbedes alla uppdrag med arvode under 10000 kr.

Tidigare kunder
Exempel på nöjda kunder är Skolverket, KulturrådetStadsledningskontoret i Stockholms Stad, Region Skåne, Västra Götalandsregionen, Göteborgs stadLänsstyrelsen i Örebro Län och Landstinget Sörmland.

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>