Sex och samlevnad

Intis mest populära föreläsning! En föreläsning om sex och samlevnad som vänder upp och ner på invanda föreställningar. Föreläsningen tar avstamp i naturvetenskapen, men snabbt visar det sig att avlivade myter om kroppen får konsekvenser för hur vi ser på vårt samhälle. Här ryms ryktesspridning av tjejer, hedersförtyck, hbtq-frågor, med mera.
45-60 minuter.

Föreläsningen ges även på lättare svenska.

För dig som…
För dig som vill arbeta mot könsstereotyper, hedersnormer och heteronormativa föreställningar.

Allmänna villkor
Villkoren vid bokning kan du läsa här.

Bokning
Skicka din bokningsförfrågan till info@intichavezperez.se.

Pressbilder
Arrangören har rätt att använda pressbilder i sin marknadsföring av evenemanget.

Arvoden
Vid skolföreläsningar för elever är arvodet följande: 15.000 kr för att föreläsa en eller två gånger. 20.000 kr för att föreläsa tre gånger. Skolföreläsningar för elever är momsbefriade. Om arrangören ej är en skola tillkommer moms.

Kostnad för resa och logi tillkommer vid samtliga föreläsningar.

Tidigare kunder
Exempel på nöjda kunder är Skolverket, KulturrådetStadsledningskontoret i Stockholms Stad, Region Skåne, Västra Götalandsregionen, Göteborgs stadLänsstyrelsen i Örebro Län och Landstinget Sörmland.