Nyanländas sexuella hälsa i fokus

I helgen hölls Apelrydsseminariet i Båstad, ett av de viktigaste feministiska landsmötena. Det arrangeras av Fredrika Bremerförbundet, med ordförande Louise Lindfors (bilden) i spetsen.  Årets tema var hälsa.

Jag föreläste om hur migration påverkar människors sexuella hälsan och sexuella rättigheter. Mycket av problemen som migranter tampas med kan faktiskt åtgärdas om vi riktar rätt information till målguppen.

Om en månad släpps min nya bok Jag och du, en om bok om sex och relationer för personer som är nya i Sverige. På Apelrydsseminariet blev boken väl mottagen och många deltagare har lovat att tipsa sina kommun- och landstingsverksamheter om boken. En förre detta minister skrev på Facebook: ”Hoppas att den blir obligatorisk på skolor, SFI och HVB-hem!”

Tack Fredrika Bremerförbundet för ert varma mottagande!

Höstens program


Båstad 11-12 augusti

Föreläsning om nyanländas sexuella hälsa och frihet på Apelrydsseminariet. Öppet att anmäla sig. Arrangör: Fredrika Bremerförbundet.

Stockholm 14 augusti
Frukostföreläsning om hur maskulinitet står i vägen för unga killar. För lärare. Öppet att anmäla sig. Arrangör: Unga Klara.

Malmö 28 augusti
Att hålla i normkritisk sex- och samlevnadsundervisning, för lärare och annan skolpersonal som arbetar med nyanlända. Öppet att anmäla sig. Arrangör: Skolverket.

Stockholm 8 september
Att hålla i normkritisk sex- och samlevnadsundervisning, för lärare och annan skolpersonal som arbetar med nyanlända. Öppet att anmäla sig. Arrangör: Skolverket.

Malmö 15 september
Sex education through public media, at the Nordic Kids Media Festival. Sign up here. Organizer: Nordic Kids Media Festival.

Umeå 19 september
Att hålla i normkritisk sex- och samlevnadsundervisning, för lärare och annan skolpersonal som arbetar med nyanlända. Öppet att anmäla sig. Arrangör: Skolverket.

Göteborg 25 september
Att hålla i normkritisk sex- och samlevnadsundervisning, för lärare och annan skolpersonal som arbetar med nyanlända. Öppet att anmäla sig. Arrangör: Skolverket.

Göteborg 28 september
Presentation av Jag och du, en normkritisk sex- och samlevnadsbok för nyanlända, på Bok- och biblioteksmässan. Öppet att anmäla sig. Arrangör: Myndigheten för Tillgängliga Medier och LL-förlaget.

Göteborg 29 september
Sexualpolitisk författarkväll. RFSU:s förbundsordförande Hans Linde intervjuar angående den nya boken Jag och du. Öppet att anmäla sig. Arrangör: RFSU Göteborg.

Örebro 6 oktober
Att hålla i normkritisk sex- och samlevnadsundervisning, för lärare och annan skolpersonal som arbetar med nyanlända. Öppet att anmäla sig. Arrangör: Skolverket.

Eskilstuna 10 oktober
Att skriva normkritiskt och lättläst. Stängt seminarium. Arrangör: Landstinget Sörmland.

Lund 16 oktober
Om könsroller, för 11- och 12-åringar. Stängd föreläsning. Arrangör: Stadsbiblioteket i Lund.

Fler datum tillkommer. Alla förfrågningar om intervjuer bör ställas till Malin Elgborn, kommunikatör på MTM. Hon nås på 08-580 02 835 eller malin.elgborn@mtm.se.

Om första gången

På Nationaldagen gästade jag Kropp och själ i P1. Vi pratade om ”första gången”. Det blev ett personligt program där komiken Shanti Rydwall Menon berättade att hon haft känslor av misslyckande över att inte ha haft sex med någon.

Unga killar är de som drabbas mest av fysiskt våld

 

Tonåringar och unga vuxna är de som oftast råkar ut för misshandel. Och om man tittar närmre på den här gruppen ser man att det framför allt är killar som drabbas av det fysiska våldet. 4 av 5 som hamnar på sjukhus på grund av våld i åldrarna 15-24 är killar.

Det finns en idé om att ”killar ska tåla lite våld”. Killar pratar med mig om sina erfarenheter i skolan, och ibland säger de att vuxna tar det på mindre allvar när en kille blir slagen, jämfört med när en tjej blir slagen. Som om våld skulle vara mindre skrämmande eller göra mindre ont bara för att man är kille.

Tyvärr gör såna här idéer att våld eller hot om våld blir en osynlig del i unga killars vardag. Det blir också svårare att backa från en konflikt. Om en kille backar från ett bråk riskerar han att tappa i manlighet. Därför kan det kännas jobbigt att backa, särskilt när andra tittar på.

Idag gästade jag skolan Elyseum och pratade om könsroller. På fredag är det Guldhedsskolans tur. Mer om könsroller skriver jag i boken Respekt, men då handlar det mest om kärlek och sex!

Fem skolor i Malmö

Idag träffade jag ungdomar från Slottstadens skola, Dammfriskolan, Sofielundsskolan, Möllevångsskolan och Bäckaskolan i Malmö. De har haft temavecka med läsning och filmvisning. Själv bjöds jag in för att hålla föreläsningar.

Behövs sex- och samlevnad idag?
Ryktet om att vi skulle prata om sex- och samlevnad spred sig. Vissa elever som inte skulle vara med lyckades smita in och vara med under en hel föreläsning. Andra försökte lyssna genom ett öppet fönster, men det blev kallt så vi fick stänga det. Sorry!

Dessutom försvann Lätta sexboken från en av skolorna. Bibliotekarien mejlade och berättade det, nu får de beställa nya för att mätta efterfrågan.

Så folk som påstår att sex och samlevnad är ”ute” pga internet – de har helt enkelt fel! Sex- och samlevnadsämnet kommer alltid att vara lika aktuellt och locka ungdomar, oavsett samhällsutvecklingen.

 

Könsroller påverkar vårt sexuella beteende

Idag besökte jag den vackra staden Nyköping för att tala på stadsbiblioteket om maskulinitet (idéer om att vara kille) och sexualitet.

Könsroller kan forma vårt beteende och hur vi tolkar våra handlingar. Även det sexuella beteendet påverkas av könsroller. Det kan man se i statistik. Killar har en högre användning av sexuellt våld än tjejer.

(Diagrammen i denna bloggpost visar könsfördelning, där blått står för killar/män och rött för tjejer/kvinnor.)

Killar har också ett lägre ansvarstagande för den egna sexuella hälsan.

Det finns så klart många anledningar till att det ser ut så här – och mycket som vi kan förbättra. Men det går inte att förneka att idéer om hur killar ska vara är en del av problemet.

Idag kan i stort sett alla skolelever rabbla grundläggande genusvetenskap. I stort sett alla skriver under på att könsroller inte är medfödda utan något inlärt. Ändå har vi inte blivit jämställda. Könsroller fortsätter att påverka vårt beteende, trots att vi vet att de bara är löjliga roller!

Därför är det viktigt att killar får prata om de här beteendena, och även prata om alternativa beteenden. (Det är lite det boken Respekt går ut på.) Det som spelar roll är alltså inte vad vi tycker utan vad vi gör.

Det är roligt att skriva normkritiskt

Foto av Patricia Martinez Marttey
Idag arrangerade Nationella sekretariatet för genusforskning en konferens om normkritik  på Göteborgs universitet. Forskaren Kajsa Widegren gav en teoretisk introduktion. Sedan fick jag prata om konkreta sätt att skriva normkritiskt. Genusfotografen pratade om normer i foto och Seher Yilmaz från Rättviseförmedlingen berättade bl.a. om mediehantering.

En film om konferensen kommer att läggas ut på deras hemsida, så håll utkik där!

Smartare och roligare texter

För mig är normkritik ett sätt att skriva texter som fler läsare kan känna igen sig i. Alltså blir texterna mer rättvisa.

Men normkritik inte bara en rättvisefråga. Jag tycker att det är kreativt att jobba så här för det ger mig nya infallsvinklar och smartare texter som jag aldrig hade kommit på utan hjälp av mina normkritiska verktyg. Det är alltså kul att jobba normkritiskt!

Maja från Nationella sekretariatet för genusforskning hjälpte föreläsarna att hålla koll på tiden.

Temadag om andrologi

Nu sitter jag i Eskilstuna och äter thaimat på Spice ‘n Rice medan jag väntar på mitt tåg hem. Har nämligen föreläst på en temadag om andrologi som anordnades av Landstinget Sörmland.

Min föreläsningskollega Stefan Adler jobbar på Karolinska Universitetssjukhuset. Det var de som tog fram stödlinjen Preventell dit folk kan ringa ifall de tror att de är på väg att begå övergrepp. Grym verksamhet!

Stefan pratade om den medicinska biten av andrologi: testosteronnivåer, infertilitet och erektil dysfunktion. Själv pratade jag om maskulinitet, sexuellt våld och gruppbeteenden bland unga killar. Det tyckte jag var en kul kombo, för i stort sett pratar vi om samma ämnen, men med två väldigt olika ingångar.

Ny chans att se oss

Alla goda ting är… två! Du har därför en ny chans att komma på temadag med Stefan och mig. Onsdagen 22 mars i Nyköping kör vi en repris. Kl 13 börjar det på biblioteket, i Olrogsalen.

Dagen riktar sig till de som behöver kunskaperna i sitt arbete, men även patienter eller anhöriga till patienter med prostatacancer kan komma!

Visa kortfilm om tafsning på din skola

Kortfilmen som jag skrivit manus till ligger nu på youtube och inom kort släpps den även på UR Play. Filmen är gjord i ett samarbete mellan Fatta Man och UR. Jag har redan hört från lärare som vill visa filmen i sitt klassrum. Tack för er respons!!

Det finns lagar om sånt här

Visste du att tafsning är olagligt, och att lagen gäller även bland ungdomar som inte är myndiga?

När jag reser runt i Sverige och håller i sex- och samlevnadsundervisning brukar jag alltid berätta det. Många elever blir förvånade och säger att de inte har sett tafsning som något så allvarligt, tafsning har varit något som händer varje dag utan att folk reagerar.

Därför har jag skrivit en kortfilm i ämnet. Den är baserad på ett riktigt fall som hände på en högstadieskola. En kille tafsade på en tjej i hans parallellklass. Hon polisanmälde honom och han dömdes i en tingsrätt.

Underlag för samtal

Jag hoppas att filmen kan användas som en utgångspunkt för att prata i klassrum om hur lagar ser ut som handlar om rätten till sin egen kropp. Men jag hoppas också att filmen ska vara underlag för samtal. Här kommer några förslag på diskussionsfrågor:

  • Varför sätter sig Mattias bredvid Hannah?
  • Hur reagerar Hannah när Mattias sätter sig bredvid henne? Vad tror du att det beror på?
  • Vad gör Mattias mot Hannah?
  • Hur tänker Mattias när han gör så?
  • Vad tror du är skälet till att Hannah polisanmäler?
  • Hur reagerar Mattias på att han blivit anmäld?
  • Vad hade Mattias kunnat göra annorlunda?
  • Vad hade Mattias kompis kunnat göra?

Kontakta mig

Jag vill gärna veta hur ni använt filmen och hur det har gått att prata om den. Mejla intichavez@gmail.com och berätta! Det går även att boka mig som föreläsare eller workshopledare till er skola.