Lärare gör: Sexualitet, samtycke och relationer

I bokens första del får du som arbetar med undervisningen stöd och hjälp med vad du ska tänka på när du arbetar med sexualitet, samtycke och relationer. I bokens andra del hittar du över 60 stycken praktiska övningar för att arbeta med kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer med dina elever.

Beställ Lärare gör: Sexualitet, samtycke och relationer

PULS NO 6

PULS årskursböcker hjälper eleven att se hur ämnena biologi, fysik och kemi hör ihop och samspelar. PULS NO 6 innehåller åldersanpassade kunskaper om sexualitet, samtycke och relationer. Faktainnehållet är skrivet utifrån 2022 års kursplaner och kvalitetsgranskat av fackkunniga. Lärarhandledningen och lärarwebben stöttar läraren lektion – hela vägen fram till bedömning.

Beställ PULS NO 6.

PULS NO 6 Lärarhandledning

Undervisningen med PULS utgår från lärarhandledningen. Här finns tydlig vägledning för hur du kan ta reda på elevernas förkunskaper, skapa intresse, aktivera elevernas tänkande, arbeta språk- och kunskapsutvecklande samt följa upp arbetet. I slutet av handledningen finns en rad naturvetenskapliga undersökningar med tydlig lärarinformation och kopieringsmaterial till eleverna.

Beställ PULS NO 6 Lärarhandledning.

Samtala om SRHR på SFI

Det här materialet är uppdelat i olika teman. Varje tema har minst ett förslag på hur en lektion kan gå till. Du kan hålla lektionerna i den angivna ordningen eller själv välja hur många lektioner du vill hålla och i vilken ordning.

Lektionerna är utformade med hjälp av bland annat råd från 55 SFI-lärare som deltagit i referensgrupper eller svarat på enkäter från RFSU. Materialet innehåller bilder som du kan kopiera eller projicera på duk, samt länkar till filmer att visa i klassrummet.

Beställ Samtala om SRHR på SFI.