Sedan 2004 har Inti Chavez Perez varit en uppskattad föreläsare. Han tar sig an ämnena sex- och samlevnad, jämställdhet och normkritik med värme och hög igenkänningsfaktor.

Förutom att prata med elever utbildar han lärare, barnmorskor, tjänstemän och andra yrkesgrupper med intresse för sexualitets- och jämställdhetsfrågor. Han har föreläst i vitt skilda miljöer runtom i Sverige: fritidsgårdar, sjukhus, universitet och Regeringskansliet. Föreläsningarna anpassas efter målgruppen.

Tillgänglighet
2019 är ett fartfyllt år eftersom boken Respekt ska lanseras i många länder, bland andra USA. Därför kommer endast de ovan nämnda föreläsningarna att erbjudas.