Inti Chavez Perez har under helgen tilldelats det prestigefyllda Folkbildningspriset av Studieförbundet Vuxenskolan för sitt framstående arbete inom sexualupplysning och författarskap. Priset erkänner Inti Chavez Perez som en betydande röst inom folkbildning och premierar hans engagemang för att sprida kunskap om sexuell hälsa och jämlikhet. Prissumman är 25 000 kr.   

Min målgrupp är min största inspiration. Jag har förmånen att resa runt och träffa elever när jag föreläser. Barn och unga är ofta frispråkiga. Deras attityder och levnadsöden bär jag alltid med mig. Ofta kan jag se deras ansikten framför mig eller höra deras ord när jag sätter mig och jobbar. Då tänker jag att, nu ska jag skriva en föreläsning som vänder sig till den här eleven. 

För sitt enastående arbete med att göra kunskap om pubertet och sexualitet tillgänglig, begriplig och anpassad efter läsarens behov, har Inti Chavez Perez tilldelats priset som årets folkbildare. Genom att vara öppen och inkluderande har han skapat en plattform för dialog och självuttryck i en inkluderande miljö och betonar vikten av att en väl genomförd sexualundervisning kan minska fördomar och främja jämlikhet, vilket är avgörande för en demokratisk samhällsstruktur. 
  
Om Folkbildningspriset 

Folkbildningspriset tilldelas en person som, utanför de etablerade folkbildningsorganisationerna, gjort i vid mening stora folkbildande insatser och som gör det inom de områden där Studieförbundet Vuxenskolan är verksam. Tidigare års folkbildare har bland andra varit Mustafa Panshiri, föreläsare, Ida Östensson, grundare av Crossing Boarders och initiativtagare till Fatta och Stina Oscarson, dramatiker och skribent. 

Du kan läsa pressutskicket i sin helhet här.