I år hade jag lyxen att bli inbjuden till West Pride i Göteborg för att vara med i hela två programpunkter.

Den ena programpunkten ägde rum i Göteborgs Stadsbibliotek där festivalgeneralen Tasso Stafilidis intervjuade mig om min stundande bok Lärare gör: Sexualitet, samtycke och relationer. Det är en konkret bok som ska hjälpa lärare att arbeta med kunskapsområdet mer återkommande i undervisningen.

Jag fick använda stadsbibliotekets stora skärmvägg för att visa innehållet i boken och visa upp olika övningar. Det är en fin bok i fyrfärg med många konkreta aktiviteter, den gjorde sig bra på skärm! Illustratören Li Rosén har gjort ett bra jobb, särskilt med att avdramatisera kroppen. Tack Li!

Publiken tog emot boken väl, vilket kändes skönt. Det här var nämligen första gången någon utomstående fick se projektet jag jobbat så hårt med! Tyvärr glömde jag be personer skicka bilder till mig, så jag har inga fotografier från presentationen.

Om du vill se mig presentera boken har du två chanser i höst. Vid terminsstarten är jag bokad till en tv-soffa och på Bokmässan har jag en programpunkt i det officiella programmet. Jag lägger upp info på Instagram och Facebook när det närmar sig.

På Pride Parks scen
Utöver programpunkten på stadsbiblioteket fick jag också inta Pride Parks scen tillsammans med Tanya Charif. Vi hade ett samtal om det fortsatta behovet av hbtq+arbete i bland annat skolvärlden.

West Pride är en fantastisk festival. Jag känner ökad lust att arbeta med frågorna efter Prideveckan. Tack alla arrangörer och volontärer!