Igår höll jag en heldagsutbildning om läroplanens inledande kapitel för personalen på Frölundaskolan Bräcke och Högsbogårdsskolan i Göteborgs Stad.

De inledande kapitlen i läroplanen handlar om skolans värdegrund och uppdrag, samt övergripande mål och riktlinjer. När man tänker efter så ger detta styrdokument fantastiska möjligheter att utveckla skolan.

Gårdagen gick under rubriken ”Inspirationsdag om läroplanen”. Det var en fartfylld dag med varierande arbetssätt. Deltagarna fick höra mig föreläsa, ta sig an uppgifter själva och i grupp, och släppa loss sin kreativitet.

Dagen hölls på ett hotell med en stor sal till föreläsningarna och mindre rum till övningarna. Jag hade rekryterat medarbetare i personalen som hade manus och kan sägas ha varit värdar till varje grupprum, där de underlättade gruppernas arbete.

Det var roligt att se deltagarna så aktiva, så kreativa och med sån positiv samarbetsvilja i sina grupper. Tack så mycket till alla deltagare, till ”underlättarna” i varje grupprum och till rektorerna för inbjudan!