Ungdomar vill ha goda relationer.

De allra flesta önskar ha det bra med sin familj, vara del av en kompisgrupp, hitta någon att bli ihop med eller ha en sexuell relation. Relationer är ofta det som ger mening i tillvaron för människan.

Men hur vet man om en relation är god, och hur gör man så att ens relationer blir goda?

I min föreläsning för gymnasieelever berättade jag vad forskning säger om goda relationer. Eleverna fick också göra övningar och vara delaktiga i att formulera vad som gör relationer goda. Meningen med föreläsningen var att aktivera eleverna och få dem att se vilken betydelse deras egna beteende har för att forma relationen.

Tack Danderyds gymnasium för inbjudan!