Tack Uddevalla kommun som bjöd in mig till sin k-dag (kompetensutvecklingsdag) för att workshopa med samtliga grundskolelärare i kommunen!

Workshopen handlade om grundskolans kursplaner. Först föreläste jag om skolans uppdrag med sexualitet, samtycke och relationer enligt Lgr22 och svarade på frågor om uppdraget. Sedan lade vi två timmar på att steg för steg bena ut innehållet i kursplanerna i vad jag kallar för en ”idéjakt”.

På slutet fick alla lärare skicka in sitt arbete, så att alla lärare i kommunen har tillgång till varandras idéarbete. Jag hoppas att detta ska göra planeringsarbetet lättare ute på skolorna, eftersom lärarna kan komma till planeringen med påbörjade idéer.

Kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer finns strösslat i grundskolans kurser. Genom att ta vara på skrivningarna kan skolan se till att elever får möta den stora bredd som finns i kunskapsområdet. Därför tycker jag det är så viktigt att lärare lutar sig mot kursplanerna!