Läroplanen för grundskolan har sedan i förra året förstärkta skrivningar om kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer. Det handlar bland annat om att kunskapsområdet ska behandlas återkommande i grundskolan, och rektorn har ett särskilt ansvar för att det blir så.

Rektorer behöver veta vilka tankar som ligger bakom läroplanens formuleringar, för att kunna förklara uppdraget och motivera sina lärare till att utföra det här arbetet.

Jag har hållit i en fortbildning för grundskolerektorer där rektorerna fick påfyllning av kunskaper och i grupper sedan fick utforska det utvecklingsarbete som behövs på skolorna.

Här är några citat från utvärderingen:

”Mycket bra och givande workshop”

”En bra föreläsning och väldigt bra när det blir ett innehåll som blir personal- och elevnära.”

”Jättebra upplägg, informativt, aktivt och vi som grupp fick skratta tillsammans!”

Tack Uddevalla kommun för inbjudan! Nästa stopp i Uddevalla blir en halvdags föreläsning för samtliga grundskolelärare i kommunen.