Normkritik

Normkritik är ett kraftfullt verktyg för att ge elever och patienter ett likvärdigt bemötande. För Inti Chavez Perez är det också ett sätt att öppna upp kreativiteten och hitta nya lösningar.

Normkritik i praktiken är en interaktiv föreläsning med många övningar. Föreläsningen passar för lärare, personal på elevhälsa, ungdomsmottagning och liknande. Tonen är vardaglig och bjuder in till deltagande. Inti Chavez Perez har tidigare turnerat med föreläsningen i Skolverkets regi.

För dig som…
För dig som vill arbeta normkritiskt och som efterlyser både verktyg och motivation.

Allmänna villkor
Villkoren vid bokning kan du läsa här.

Bokning
Skicka din bokningsförfrågan till info@intichavezperez.se.

Pressbilder
Arrangören har rätt att använda pressbilder i sin marknadsföring av evenemanget.

Arvoden
Föreläsningen hålls i 50 till 180 minuter och kan hållas på en arbetsplats eller på en konferens. På arbetsplatser varierar arvodet mellan 15.000-30.000 kr.  På konferenser är arvodet 20.000 kr för 60 minuter.

Moms samt kostnad för resa och logi tillkommer.

Tidigare kunder
Exempel på nöjda kunder är Skolverket, KulturrådetStadsledningskontoret i Stockholms Stad, Region Skåne, Västra Götalandsregionen, Göteborgs stadLänsstyrelsen i Örebro Län och Landstinget Sörmland.