Region Uppsala arrangerade idag en heldags fortbildning för personal inom elevhälsan.

Jag höll en workshopföreläsning med flera övningar som togs emot med engagemang av kuratorer och skolsköterskor.

När jag säger normkritik menar jag ”kritik” som i ”granskning”. Genom att granska sig själv och sina normer kan man bli mer inkluderande.

Och ja, den granskningen ska börja med en själv. Ofta har vi för bråttom och vill att tonåringen vi just nu arbetar med ska rannsaka sig och bli fri från fördomar. Men då missar vi allt som vi själva har att lära oss.

Om vi först granskar oss själva blir förändringsarbetet mer trovärdigt. Då behöver vi inte heller främst säga till tonåringen vad vår värdegrund är. Tonåringen ser värdegrunden i hur vi agerar!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *