IMG_9409

Här kommer en positiv nyhet. Gymnasieministern har utsett mig till ledamot för MUCFs insynsråd.

MUCF är en förkortning för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, som är den viktigaste myndigheten för ungdomspolitik i Sverige. MUCF samlar kunskap och ger förslag på åtgärder i en massa olika frågor, till exempel killars våld, hbtq-ungdomars mående, hedersrelaterat våld och förtryck, trakasserier på nätet, med mera.

När regeringskansliet ringde i höstas och frågade om jag ville nomineras, sa jag att det ville jag, och att jag skulle driva sex- och samlevnadsfrågor generellt, och specifikt driva frågan om sex- och samlevnadsundervisning för asylsökande ungdomar ifall jag fick posten. Och det fick jag!

Vad är ett insynsråd?
Insynsråd utövar insyn i en myndighet och ger myndighetschefen råd. Exakt hur det här går till vet jag inte i detalj ännu. Först ska jag gå en utbildning på Regeringskansliet där jag kommer att lära mig alla turer.

Jag har goda kontakter i civilsamhället, bland annat i rörelserna som kämpar för jämlikhet oavsett kön, sexualitet och funktionsvariationer. Har du/din förening några åsikter om ungdomspolitik som du/ni tror att jag kan hjälpa till att lyfta, så mejla mig. Och om du har åsikter om hur MUCF bedriver sitt arbete, så läser jag gärna.

Vad kan hända?
När Alliansregeringen utsåg mig till expert i utredningen Män och jämställdhet visste jag inte vad jag kunde förvänta mig. Jag levererade underlag som handlade om sexualitetsfrågor och var delaktig i utredningsgruppens diskussioner.

Jag blev positivt överraskad över mitt genomslag. Bland annat hur mycket utredningen pushade för normkritisk pedagogik. I mitt underlag kunde jag lyfta sexuellt våld, hbtq-personers hälsa och särskilt transfrågor, hedersrelaterat våld och förtryck, med mera.

Med facit i hand vet jag att man kan påverka väldigt mycket även om man formellt bara har en expert-roll utan rätt att fatta några beslut. Det gäller bara att ha bra underlag på allt man framför. Så jag har stora förhoppningar inför mitt uppdrag hos MUCF!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *