Jag har på uppdrag av RFSU arbetat med en handledning om sexualitet och relationer för SFI-lärare.

Materialet heter Samtala om SRHR på SFI och går både att köpa eller att ladda ner gratis på RFSU:s webbutik. SRHR är en förkortning för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Som jag skriver i inledningen av materialet finns det god grund i kursplanen för att arbeta med ämnet. SFI ska ge tillgång till språkkunskaper som är användbara i vardagslivet och arbetslivet. Sexualitet är ett viktigt ämne som människor bör kunna förhandla om i sitt privatliv. Dessutom kommer många SFI-elever att stöta på sexualitetsfrågor i sina framtida yrken, inte minst om de planerar att arbeta med vård eller omsorg.

Den kommunala vuxenutbildningen ska enligt läroplanen också arbeta för jämställdhet och mot diskriminering. Här finns goda chanser att göra det!

Så om du arbetar på SFI och letar efter material för att prata om sexualitet och relationer, kolla in det här!