Nyligen föreläste jag om att förebygga sexuella trakasserier i skolan, på konferensen Sexualitet, skolan och ungas roll 2023.

Min föreläsning kretsade kring vad sexuella trakasserier är och hur förekomsten av dem kan påverkas av grupptryck, normer och av elevernas åldersutveckling. Sedan delade jag med mig av två verksamma råd som skolpersonalen kan använda för att bättre få med sig eleverna i skolans arbete mot sexuella trakasserier, särskilt killar!

Tack till arrangörerna Göteborgsregionen och Kunskapscentrum för sexuell hälsa på Västra Götalandsregionen! Konferensen, som sändes digitalt, blev riktigt lyckad. Vad jag förstått var det 2000 medarbetare i skolor som besökte konferensen.

Här kan du läsa mer om min verksamhet som föreläsare.