Gymnasieelever är en rolig målgrupp att föreläsa för. Vissa är 18 år och vuxna, andra är nästan vuxna. Det går att ha särskilt allvarliga och svåra frågeställningar på gymnasiet. Nivån och tonen blir en helt annan än med hög- eller mellanstadiet.

När jag föreläste för ProCivitas Karlberg igår tog jag med mig en sådan komplex frågeställning. ”Vad leder till bra sex?” Det är en viktig fråga. Vad vi svarar kan påverka vår hälsa, våra relationer och våra liv. Det här är alltså en fråga man gärna ska ha tänkt på – långt innan man eventuellt har sex med någon! Hur ska man annars veta vad som på riktigt är bra för en själv och ens partner?

Eleverna fick tid att själva reflektera och prata med varandra. Jag lyfte att vi har olika erfarenheter i livet som påverkar våra perspektiv, och uppmuntrade elever att tillåta olika perspektiv i samtalen.

Utdrag ur mitt bildspel.

Om mitt arbete
I år blir det 16 år sedan min första bok släpptes. Jag har föreläst för tiotusentals elever och hunnit skriva ett antal böcker. Jag har också fått frågan varför jag ägnar mig åt det här, många gånger.

Som jag ser det lever vi i ett samhälle som är fullt med budskap om sex. Budskapen finns i låtar på radio, i musikvideor, reklam, tiktok och så vidare. Enligt mig håller dessa budskap ofta låg kvalitet. Medier verkar använda sex för att få uppmärksamhet men har sedan inget viktigt att säga. Resultatet blir att det offentliga samtalet om sex bara blir ett ”brus”.

Budskap av låg kvalitet om sex är något jag tror alla människor har erfarit. Jag vill bidra till att elever får uppleva fler riktiga samtal om sexualitet. Där det inte handlar om att skryta, eller att spela upp en roll inför andra, utan om att stöta och blöta viktiga frågor som rör livet och hälsan. Jag tycker att elever ska få uppleva såna samtal i skolan, eftersom skolan har uppdraget att ge alla elever samma chanser oavsett vad de har för hemförhållanden eller kompiskrets.

Alltså jobbar jag med elever, men också med lärare som ska undervisa elever.

Tack!
Tack alla elever för ert deltagande, till ProCivitas Karlberg som arrangerade och till rektorn Maria som jag hade en del kontakt med inför föreläsningen. Den här föreläsningen syftade till att kicka igång gymnasieskolans arbete under vårterminen med sexualitet, samtycke och relationer. Önskar er lycka till och hoppas det blir en meningsfull termin!