Donald Trumps sexualpolitik funkar inte, visar forskning.

I USA försöker många skolor övertala ungdomar att inte ha sex. Detta skyddar eleverna varken från tonårsgraviditeter eller könssjukdomar, visar en översikt av vetenskapliga studier som publicerats av Journal of Adolescent Health.

Översikten visar att ungdomar som istället får relevant sex- och samlevnadsundervisning är bättre på att skydda sig från graviditet och könssjukdomar. Donald Trump gör just nu tvärtom det som forskare förespråkar – han skär ner på sexualupplysningen och vill istället slussa pengar till avhållsamhetsundervisning.

Förklaringen till varför avhållsamhetsundervisning inte funkar är väldigt enkel. Tonåringar är nyfikna på sex. En majoritet provar att ha det innan de fyllt 18 år, även om vuxna säger åt dem att låta bli. De ungdomar som fått lära sig att leva i avhållsamhet har inte fått lära sig några bra strategier för att möta de risker som sex innebär. Så när deras avhållsamhet plötsligt faller så är risken större att de har oskyddat sex.

Jag menar att det är dåligt att uppmuntra ungdomar till att följa andras ideal om sex. Oavsett om idealet är avhållsamhet eller att tävla i att ha flest partners. Att följa sin egen röst är det bästa sättet att få ungdomar att vara uppmärksamma på sina behov och sina val. En ungdom med självkännedom kommer mer troligt att planera för säkrare sex än den som försöker trycka undan sin lust.

Vissa vuxna är rädda att sex- och samlevnadsundervisning ska leda till att ungdomar sexdebuterar tidigt. Så är inte fallet. Översikten från Journal of Adolescent Health visar att ungdomar som får sex- och samlevnadsundervisning inte debuterar tidigare än de som får lära sig att vara avhållsamma.

Sex och samlevnad handlar om att ge ungdomar egenmakt. De ska ha kunskap, uppmuntras till att ha kännedom om sina egna känslor och uppmuntras till att ha samtycke som en förutsättning för sex. En ungdom med egenmakt kommer att fatta beslut som är bra för henne själv. Detta är målet med sex- och samlevnadsundervisning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *