Axel Andén bloggar idag på Medievärlden om positioneringstjänster. En positioneringstjänst används till exempel när man postar en uppdatering på Facebook och det står att man gjort detta ”i närheten av Mordor”. Axel Andén skriver på bloggen att han tänker stänga av den här funktionen på sin Facebook.

Självklart ska man inte använda den här typen av tjänst om det finns en hotbild mot en. Men för de flesta journalister finns ingen reell hotbild. Istället skulle jag uppskatta att någon samkörde våra positioneringstjänster och sedan ritade en geografisk karta över Mediesverige. Var befinner sig journalister rent fysiskt, med sina ögon och öron?

Alltför många journalister bor intill varandra i segregerade medelklassområden. På grund av effektivisering är vi ofta fastkedjade vid skrivbord i våra mediehus på arbetstid, istället för att vara ute och möta verkligheten. Sammantaget gör det att den verklighet journalister ser blir ganska snäv.

Intresserade mediekonsumenter kan använda positioneringstjänster som en varudeklaration. Kanske bör mediekåren medgörligt erbjuda den här informationen.

EDIT: Axel Andén skrev till mig på Twitter, han kommer inte att stänga av positioneringstjänsten på sin Facebook.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *