Inti Chavez Perez och Maria Söndergaard

Kunskapscentret Dialoga arbetar med våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck (VINR och HRV). De bjöd in mig som gästföreläsare för att prata om unga killars sexuella våld i vardagen. En föreläsning som snabbt blev fullbokad!

När ungdomar utsätts för sexuellt våld är det oftast av en jämnårig. Dessa handlingar sker ofta i en arena som befolkas av många ungdomar. Personal som arbetar i denna typ av arenor (skolan, fritidsgården, hockeyklubben) har alltså goda möjligheter att minska det sexuella våld som sker på vardaglig basis i vårt samhälle.

Även mindre grovt sexuellt våld skapar stress och ohälsa. Och det riskerar att skapa ett klimat på arenan där sexuellt våld tolereras och eskalerar. Min föreläsning handlade om att på individnivå och organisationsnivå motverka sexuellt våld.

Tack Dialoga som bjöd in mig att föreläsa från ert digitala sändningsrum!