Inget ger mig så mycket energi som när positiva krafter går samman och vill göra bra saker ihop. Att samverka är ju dessutom ett bra sätt att uppnå resultat.

Ett exempel på sådan samverkan är AFFV – Angered Fritt Från Våld, som är ett samarbete som initierades av Angereds stadsdelsförvaltning, och som fortsätter även efter att stadsdelsförvaltningarna har lagt ner.

Under våren har AFFV arrangerat en föreläsningsserie om våld, och i dag var min tur att prata om det sexuella våldet i vardagen som sker bland barn och ungdomar. Deltagarna kom från fritidsverksamheter, socialtjänst, civilsamhälle och vården.

Jag försökte ge ett helikopterperspektiv på arbetet, alltså visa på helheten. En kommentar från en deltagare var att det inte är så olikt arbetet mot annat våld. Och det stämmer! Det finns stora likheter i arbetet mot sexuellt våld, annat våld, och diskriminering. Arbetet går ut på att jobba med attityder, samtidigt som man upprättar regler, ser till att de följs och aktivt efterforskar ifall det finns utsatthet på arenan.

Tack ni omkring 80 deltagare som kom!