Inti Chavez Perez utbildar online om sexualitet och relationer

I dag var jag inbjuden av Grundskoleförvaltningen i Göteborgs Stad för att föreläsa om att jobba med sexualitet och jämställdhet i en hederskontext.

Ibland kan en elev som lever i en hederskontext göra motstånd mot undervisningen. Det kan ske genom att eleven försöker träda ur undervisningen, eller att den tvärtom finns i undervisningen men går emot skolans värdegrund.

Det viktigaste som jag ville att lärarna skulle ta med sig är att ett eventuellt motstånd mot undervisningen från en elev kan bero på ett särskilt stort behov av att få ta del av undervisningen.

Det tycker jag är en viktig tanke som hjälper mig att hålla kvar vid ämnet och eleven. Om vi tänker att elevens motstånd beror på att eleven har behov, att eleven på något plan faktiskt ber skolan om hjälp, så tror jag det är lättare att hitta konstruktiva sätt att hantera motståndet.

I föreläsningen pratade jag om att balansera ett intresserat lyssnande med att också sätta tydliga gränser. Det är väl inte varje gång det lyckas. Men jag tror att en del lärare tyckte föreläsningen var intressant!