I förra veckan utbildade jag hos Jämställdhetsmyndigheten.

Temat för min föreläsning var oskuldsnormer, alltså de föreställningar som vi bär med oss om en ”oskuld” som går förlorad vid sexdebut, och som på så sätt påverkar människans värde.

Alla tonåringar kan drabbas av oskuldsnormer, ofta genom kompisars inverkan. Men när den egna familjen involverar sig i oskuldsnormer kan det snabbt leda till utsatthet för tonåringen. Oskuldsnormer är en viktig komponent för uppbärandet av hedersrelaterat våld och förtryck.

Vill du läsa mer om oskuldsnormer har jag skrivit Sveriges första faktabok i ämnet. Den heter ”Snacka om oskulden!”.