Fortbildning i normkritik för skolpersonal

Nu är det höstlov och det innebär att skolpersonal har studiedagar och själva sätter sig på skolbänken för att fortbildas. Igår besökte jag Ale gymnasium i Ale kommun. Där höll jag en tre timmars föreläsningsworkshop där skolans personal samlades: lärare, elevassistenter, elevhälsa, studievägledare och rektor. Målet med halvdagen var att ge en teoretisk grund i…

Fortbildning för modersmålslärare och studiehandledare

Modersmålsundervisningen kan ibland uppfattas som att den ligger lite ”vid sidan av” den övriga skolan. Kursen har ingen timplan och lektionerna ligger utanför vad elever uppfattar som ordinarie skoltid. Därför är det viktigt att poängtera att modersmålsundervisning inte alls sker vid sidan av skolan. Den är del av den ordinarie skolan och följer samma skollag…