Varför jobbar vi med jämställdhet med killar?

Hur vill vi att jämställdhetsarbetet ska kännas?

I det mesta jämställdhetsarbete finns positiva drivkrafter som gör att vuxna riktar sig till killar. Vi vill helt enkelt erbjuda god hälsa, god självförståelse, goda relationer och så vidare.

Men när arbetet sedan tar form är det lätt att råka lägga all fokus på riskfaktorer, alltså enbart titta på allt det tunga och dåliga. Och då blir upplevelsen av jämställdhetsarbetet inte som vi hade tänkt oss.

Så att tänka ett varv till om vårt jämställdhetsarbete är bra. Och det var det vi gjorde idag i en halvdagsföreläsning. Arrangemanget var ett samarbete mellan Göteborgs Stad och RFSU Göteborg. Deltagarna kom från många kommunala verksamheter, till störst delen sådana som arbetar med ungdomar.

Min föreläsarpartner Sam Lindskog från RFSU Göteborg delade med sig av tankar från skolundervisning, och jag pratade om maskulinitetsnormer i en kommunal kontext. På grund av Covid-19 blev utbildningen helt digital.

Utbildningen hölls med anledning av Internationella mansdagen.