På uppdrag av Borås kommun besökte jag Högskolan i Borås i november och höll en workshopföreläsning om normkritik för studenter på lärarutbildningen.

Min erfarenhet av lärarstudenter är att de brukar säga att de får lära sig mycket teori, men inte så mycket praktiska färdigheter på sina utbildningar. Därför kretsade hela min föreläsning kring hur man fångar frågan i flykten, alltså hur man kan ta vara på en elevs spontana fråga eller kommentar och använda den som språngbräda för att undervisa i sex och samlevnad med ett normkritiskt perspektiv.

Efter föreläsningen gick en student fram och sa: ”Det här var en av de bästa föreläsningarna på hela lärarprogrammet!” Tack till dig som gick fram och sa det!