Höstterminen är äntligen igång och jag hoppas få åka runt mycket och föreläsa om de nya skrivningarna om sexualitet, samtycke och relationer som finns i Lgr22.

En av de viktigaste förändringarna är tillkomsten av ordet samtycke, som inte bara är med i läroplanen för första gången utan också får en framträdande plats genom att få namnge kunskapsområdet!

Samtycke är ett häftigt begrepp som vuxit fram för att placera ansvaret för önskade och oönskade sexuella handlingar hos den som utför dem, istället för hos mottagaren. Och rent sexologiskt är det också en grundsten för ett bra och hälsosamt sexliv.

Vad är samtycke egentligen? Och hur undervisar man om det? Det är frågor som jag föreläser om och workshopar med lärare om. Bilden är tagen från en föreläsning på Ekens skola i Stockholm, som jag besökte innan sommarlovet för att prata om samtycke.