I höst börjar de nya skrivningarna i Lgr22 att gälla, vilket bland annat innefattar att unga ska utveckla sitt kritiska tänkande om hur sexualitet och relationer skildras i medier, till exempel i porr. Det här är ett ämne som jag föreläser om, och jag fick prata lite kort om det i TV4 härom dagen.